Resources and support for home learning

Rydym wedi casglu adnoddau ar gyfer CA1 a CA2, yn ogystal â gweithgareddau dysgu gartref ar gyfer EYFS er mwyn gallu cefnogi athrawon, disgyblion a rhieni yn ystod y cyfnod hwn. Mae gennym hefyd rai awgrymiadau da a chyngor ynglŷn â dysgu ac addysgu o bell i addysgwyr sy’n gobeithio cynnal gwersi ar-lein gyda disgyblion.

Wellbeing